Panelen

Panelen är en grupp yrkesverksamma  i jazzdansformen. De är övervakare av informationen som är skriven och fotograferad.  Allt material för varje given Jazzteknik har sin egen panel av proffs. Panelen samlas för att se och höra informationen och för att godkänna dess äkthet och placering i programmen. All information om varje teknik måste godkännas av  panelen innan de anges i de certifierade programmen.

Luigi  Teknikpanel

*Rhett Dennis           

*Hama

*Ronnie DeMarco         

*Patrick Adiarte

*Sheila Tucker Forbes      

*Nicole  François

*Harriet Wilson          

*Jill Strauss

*William Waldinger       

*David Wynen

*Rona Kaye             

*Judy Krantz

*Irene Miller            

*Dr. Jeff Miller

*Roberta Raymond        

*Patrick Campbell

*Tammy O'Hara         

*Rika

*Timothy Foster          

*Nikki Foster

Foton av Milton Oleaga

Photos by Milton Oleaga